กอ.รมน. เฟ้นหาผู้นำสื่อมวลชนคุณภาพในแต่ละภูมิภาค เพื่อสร้างสรรค์สื่อ ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ...

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 มกราาคม 2565 พลโท​ ธ​ิ​ติ​ชัย​ ปรีชา​ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติ​ที่​ 5​ (ศปป.5) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ​เป็นประธานเปิดการประชุม " พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน " และ " พัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนแบบมีส่วนรวม " ซึ่ง กอ.รมน. โดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. (ศปป.5 กอ.รมน) ได้จัดกิจกรรม " พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน " และ " พัฒนาศักยภาพสื่อมวลซนแบบมีส่วนร่วม " ขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนทุกภูมิภาค ทั้งด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เทคนิคที่ทันสมัย และช่องทางใหม่ๆ ในการนำเสนอ และเฟ้นหาผู้นำสื่อมวลชนประจำภูมิ ภาค ที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในการเสนอข่าว เพื่อก้าวไปสู่การเรียนรู้บริบทของสังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนใต้ (จชต.) ต่อไป 
ในการนี้ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรม ได้แก่ สื่อมวลชนทุกแขนง และได้มีการคัดเลือกประธานรุ่นภาคเหนือตอนล่าง มีผู้สมัคร 3 คน มี นาย วิวรรธน์ แพ่งสุภา ผู้อำนวยการ คมชัด AEC ทีวีออนไลน์ ได้ 74 คะแนน , นาย มนรัตน์ ปาลิวนิช (ดอกรัก เมืองสองแคว) ได้ 47 คะแนน , จ.ส.อ นพเจตน์ ผุดเหล็ก ได้ 24 คะแนน สรุป นาย วิวรรธน์ แพ่งสุภา ได้เป็นประธานรุ่น 1 ภาคเหนือตอนล่าง โดยจัดอบรมภูมิภาคละ 2 รุ่น ๆ ละ 200 ท่าน โดยภาคเหนือตอนล่าง จัดวันที่ 24 มกราคม 2565 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

 
สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม จะถูกคัดเลือกผู้นำกลุ่ม รุ่นละ 100 คน และ 140 คน เพื่อลงพื้นที่ศึกษาดูงานจ.นราธิวาส ด้านวิถีชีวิต อัตลักษณ์และพหุวัฒนธรมของชุมชนจังหวัดชายแดนใต้พร้อมทั้งการเสริมศักยภาพด้านการผลิตสื่อเพื่อเป็นผู้นำสื่อคุณภาพทันสมัยจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และวิทยากรจากพื้นที่ดำเนินการทั้งนี้ พลโท ธิติชัย ปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. ได้เนันย้ำและถึงความสำคัญการจัดกิจกรรมดังกล่าวว่า.. เพื่อมุ่งหวังให้เกิดพัฒนาศักยภาพ และสร้างทัศนคติเชิงบวกโดยใช้แนวทางปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน โดยเฉพาะในแง่มุมของการสร้างความสมานฉันท์ให้แก่สังคมไทย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างความตระหนักรู้ ในบทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ดี มีคุณธรรม และเป็นการยกระดับมาตรฐานให้เป็นสื่อมวลชน ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

" ดร.โฆสิต " นำทีม ' กรุงเทพ 24 ชั่วโมง ' ตั้งสัตยาธิฐาน ทำงานเพื่อ กทม. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...