กรมการท่องเที่ยว จัดอบรมความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ยกระดับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พร้อมรองรับการเปิดประเทศรับการท่องเที่ยว ...

วันนี้ (19 มกราคม 2565) กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดกิจกรรมการส่งเสริมเพื่อยกระดับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย รองรับการเปิดประเทศรับการท่องเที่ยว ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) โดยมี นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธาน พร้อมมอบชุดตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19 ด้วยตนเอง (ATK) ให้แก่ผู้แทนจากสมาคมผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และผู้แทนจากสมาคมมัคคุเทศก์ ณ ห้องประชุม บี 202 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมการส่งเสริมเพื่อยกระดับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย รองรับการเปิดประเทศรับการท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมการจัดอบรมเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจแนวทางการปฎิบัติตามมาตรฐานการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมาตรฐานการปฎิบัติงานของมัคคุเทศก์ เพื่อเข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid Plus) และการดำเนินการตามมาตรการ Covid Free Setting เพื่อรองรับการเปิดกิจกรรมและกิจการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงแนวทางการแจกจ่ายชุดตรวจ ATK ให้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และวิทยากรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดย นางสาวอุบลวรรณ สุจริตกุล ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ วิธีการขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid PLUS) และความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการ (Covid Free Setting) เพื่อรองรับการเปิดกิจกรรมและกิจการด้านการท่องเที่ยวสำหรับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ รวมถึงรับฟังการอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการใช้ชุดตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19 ด้วยตนเอง (ATK) และการแจ้งรายงานผลการตรวจคัดกรองฯ ซึ่งบรรยายโดยผู้แทนจากกรมการท่องเที่ยว และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ...ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

" ดร.โฆสิต " นำทีม ' กรุงเทพ 24 ชั่วโมง ' ตั้งสัตยาธิฐาน ทำงานเพื่อ กทม. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...