“ อบต.ยายชา ” จับมือ “ สธทท. ” และ “ ช.ส.ท. ” นำสื่อมวลชน สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ อ.สามพราน จ.นครปฐม ...

“ องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา (อบต.ยายชา) อ.สามพราน จ.นครปฐม ” ร่วมกับ “ สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) THAI TOURISM PROMOTION ASSOCIATION (TTPA) ” และ “ ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว (ช.ส.ท.) ” นำคณะสื่อมวลชน เดินทางสำรวจสินค้าท่องเที่ยว เพื่อจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับเสนอขายและทำข่าวประชาสัมพันธ์ ในกิจกรรมโครงการ “ เส้นทาง .. เที่ยวใกล้ เที่ยวง่าย สไตล์ภาคกลาง กับ ตามรอย .. มนต์เสน่ห์ลุ่มแม่น้ำท่าจีน เที่ยวชุมชน  ตลาดน้ำวัดสรรเพชญ ” สักการะ “ หลวงพ่อวัดไร่ขิง ๑ ใน  ๕ ' เบญจภาคีวารีปาฏิหาริย์  อ.สามพราน จ.นครปฐม ” ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2565 เดินทางเยี่ยมชมและจัดเก็บข้อมูลประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมส่งเสริมและสื่อสารความพร้อมของการท่องเที่ยวและพักผ่อนทางน้ำของธุรกิจท่องเที่ยวในลำน้ำท่าจีน พื้นที่จังหวัดนครปฐม ไปยังนักท่องเที่ยวให้เกิดความมั่นใจในการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงร้านอาหาร อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ที่ ท่าเรือตลาดน้ำวัดสรรเพชญ ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม / เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2565 “ องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา (อบต.ยายชา) อ.สามพราน จ.นครปฐม ” ร่วมกับ “ สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) THAI TOURISM PROMOTION ASSOCIATION (TTPA) ” และ “ ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว (ช.ส.ท.) ” ร่วมกิจกรรมล่องเรือมนต์เสน่ห์ลุ่มแม่น้ำท่าจีน และ ชม ชิม ช้อป เที่ยวชุมชนตลาดน้ำวัดสรรเพชญ นำโดย “ นายสมบัติ มาชมสมบูรณ์ ” นายก อบต.ยายชา และ “ คุณกันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์ ” นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) และ ผู้บริหารบริษัท เมืองไทย ครีเอทีฟ แอนด์ ทัวร์ จำกัด นำสมาชิกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) และ คณะสื่อมวลชน สมาชิกชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว (ช.ส.ท.) ร่วมหารือถึงทิศทางการส่งเสริมท่องเที่ยวทางน้ำอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กิจกรรมครั้งนี้ มี “ คุณวรางคณา สุเมธวัน ” ประธานชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว (ช.ส.ท.), ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ สธทท. และ “ ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ ” ประธานฝ่ายการตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศ ภูมิภาคภาคกลาง สธทท. และ “ คุณวรินทร ทองพูน ” ประธานฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน สธทท., เจ้าของและผู้บริหาร " บ้านคลองสวนโฮมสเตย์ " และ อ.มุ่ย หูทิพย์ พิธีกรรายการ " ตามรอย... " ททบ.5, รองประธานฝ่ายการตลาดฯ ภูมิภาคภาคกลาง สธทท. ร่วมเดินทางเยี่ยมชมและจัดเก็บข้อมูลตลอดกิจกรรม

ดร. ' สุเทพ อารมณ์รักษ์ '
ประธานฝ่ายการตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศ ภูมิภาคภาคกลาง สธทท.

คุณ ' วรินทร ทองพูน '
ประธานฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน สธทท. เจ้าของและผู้บริหาร " บ้านคลองสวนโฮมสเตย์ "

คุณ ' สมบัติ มาชมสมบูรณ์ '
นายก อบต.ยายชา 

คุณ ' วรางคณา สุเมธวัน '
ประธานชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว (ช.ส.ท.) และ ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ สธทท.

คุณ ' กันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์ '
นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.)

นายกันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์  นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.)  กล่าวว่า.. การจัดโครงการ “ เส้นทาง .. เที่ยวใกล้ เที่ยวง่าย สไตล์ภาคกลาง กับ ตามรอย .. มนต์เสน่ห์ลุ่มแม่น้ำท่าจีน เที่ยวชุมชน  ตลาดน้ำวัดสรรเพชญ ” สักการะ “ หลวงพ่อวัดไร่ขิง ๑ ใน  ๕ ' เบญจภาคีวารีปาฏิหาริย์  อ.สามพราน จ.นครปฐม ”  เป็นความร่วมมือกันระหว่างสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.), อบต.ยายชา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / ททท.สำนักงานราชบุรี (นครปฐม), ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว (ช.ส.ท.) และ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวตลาดน้ำวัดสรรเพชญ ในการหารือถึงทิศทางการส่งเสริมท่องเที่ยวไทยยุค New Normal หนุนท่องเที่ยวล่องเรือแม่น้ำท่าจีน ในบรรยากาศเปิดโล่งรับลมเย็นสบายๆ ด้วยจุดแข็งคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถาน, วัดวาอารามสวยงาม, วิถีวัฒนธรรม, บ้านเรือนชุมชนริมน้ำ และความสวยงามของอาคารบ้านเรือนต่างๆ ตลอดสองฝั่งแม่น้ำท่าจีน พร้อมรับประทานอาหารค่ำแสนอร่อย ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ทั้งความรู้, ความประทับใจ และ เติมเต็มการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ เพื่อร่วมส่งเสริมและสื่อสารความพร้อมของการท่องเที่ยวและพักผ่อนทางน้ำของธุรกิจท่องเที่ยวในลำน้ำท่าจีน ไปยังนักท่องเที่ยวให้เกิดความมั่นใจ ในการให้บริการสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำพื้นที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โดยกิจกรรมเริ่มจากท่าเรือ “ ตลาดน้ำวัดสรรเพชญ ” ในบรรยากาศเปิดโล่งด้วยจุดแข็งคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความสวยงามของโบราณสถานสองฝั่งแม่น้ำพร้อมล่องเรือแม่น้ำท่าจีน คณะของเราได้รับเกียรติจาก “ อ.มุ่ย หูทิพย์  ” พิธีกรรายการ " ตามรอย... " ททบ.5, รองประธานฝ่ายการตลาดฯ ภูมิภาคภาคกลาง สธทท. กรุณามาทำหน้าที่ไกด์กิตติมศักดิ์เล่าเรื่องราวที่ละมุมของคุ้งน้ำให้เราฟัง สัมผัสบรรยากาศการล่องเรือแม่น้ำท่าจีน เพราะแม่น้ำท่าจีนของเราสวย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำ ที่มีประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม, วัดวาอารามสวยงาม และ บ้านเรือนชุมชนริมน้ำ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ความรู้ ความประทับใจ และจะเติมเต็มการท่องเที่ยวให้สมบูรณ์ พาคณะมุ่งหน้ากราบไหว้หลวงพ่อวัดไร่ขิง ใช้เวลาล่องเรือเพื่อชื่นชมบรรยากาศแม่น้ำท่าจีน บริเวณอำเภอสามพราน กว่า 4 ชั่วโมง 
โดยกลับมาขึ้นที่ท่าเรือ “ ตลาดน้ำวัดสรรเพชญ ” ตามเดิม และ นำคณะสื่อมวลชนชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว (ช.ส.ท.) เข้าพักที่ " บ้านคลองสวนโฮมสเตย์ " ซึ่งเป็นบรรยากาศของเรือนไทยโบราณ เรียบง่าย แต่สวยหรู ทำให้ผู้เข้าพักรู้สึกถึงการเป็นขุนนางใหญ่เจ้าของเรือนเช้าวันต่อมา ท่านนายกฯ สมบัติ และ คุณวรินทร พาคณะสื่อมวลชน ช.ส.ท. เข้าชมวัดสรรเพชญ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่คู่ชุมชนยายชา มามากกว่า 100 ปี มีพระอุโบสถที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครปฐม มีสถานที่สำคัญ อาทิ ศาลาการเปรียญที่ทำจากไม้หลังใหญ่ ซึ่งสามารถใช้แรงคนขนย้ายได้ทั้งหลังโดยไม่ต้องรื้อถอน , “ หอไตร ” ที่ใช้เก็บคัมภีร์สำคัญที่ไม่มีบันไดให้คนขึ้นไปได้, อีกสิ่งที่สำคัญไม่น้อยคือพระพุทธรูปนาคปรกศิลามีขนาดหน้าตักกว้างสาม 19 เซนติเมตรสูง 99 เซนติเมตรถือเป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำวัดสรรเพชญจากคำบอกเล่ากันมาว่าพระยาสุนทรบุรีศรีพิชัยสงครามรามภักดีศรีสุริยัพาหะอดีตสมุหเทศาภิบาลมณฑลนครชัยศรีและอดีตเจ้าเมืองสุพรรณบุรีได้อัญเชิญจากเมืองสุพรรณบุรีมาประดิษฐานที่วัดสรรเพชญเมื่อประมาณปี 2450 จากพุทธะลักษณะโดยทั่วไปเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิแบบขัดราบมีนาค 7เศียรแผ่ปรกอยู่ด้านบนเหนือพระเศียรส่วนฐานาคจะะช้อนกดกันรวมห้าชั้นมีกระแสเล่าว่าพยาสุนทรีย์บุหรี่ได้อัญเชิญมาจากปากปากกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองสุพรรณบุรีซึ่งกรุดังกล่าวเป็นที่มาของพระผงสุพรรณและเป็นหนึ่งในห้าของสุดยอดพระเครื่องที่เรียกกันว่า “ เบญจภาคี ” ลักษณะดังกล่าวจากสันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยอู่ทองซึ่งให้อิทธิพลแกสมัยอยุธยาตอนต้นหรือเรียกว่าศิลปะ อู่ทอง-อโยธยา, 


เรือโบราณ “ เรือมาสเก๋ง ” เป็นเรือขนาดค่อนข้างใหญ่มีหลังคาหรือประทุนครอบบนเรือมาสอีกที่หนึ่งโดยเฉพาะประทุนเรือจะทำด้วยไม้สักตกแต่งอย่างสวยงามมีประตูทางเข้าออกทั้งหน้าของหัวเรือด้านข้างและหน้าต่างแบบบานเกรดสามารถเลื่อนเปิดปิดได้นอกจากระหว่างบานตกแต่งด้วยไม้กลึงขนาดเล็กที่วัดสรรเพชญมีอยู่สองลำลำแรกขนาดใหญ่จุคนได้ประมาณ 10 คนจะมาสมัยพระครูถาวรวิทยาคมเป็นเจ้าวาดท่านมีเรือประจำตัวของท่านอยู่หนึ่งลำเป็นเรือลำปั้นจ้างลักษณะของเรือแบบเปิดโล่งมีหลังคาคุมสำหรับกันแดดปัจจุบันเรือยังคงอยู่แต่สภาพค่อนข้างชำรุดทางวัดได้เก็บรักษาไว้อย่างดีและเรือโบราณบางส่วนได้ออกมาตั้งให้ชาวบ้านได้เยี่ยมชมหน้าตลาดน้ำ วัดสรรเพชญเจ้าอาวาสวัดสรรเพชญ มีทั้งหมด 10 รูปจนถึงปัจจุบัน
จากนั้นพาคณะสื่อมวลชน ช.ส.ท. เที่ยวชุมชน  ตลาดน้ำวัดสรรเพชญ ภายในงานมี สินค้า OTOP และ ผลิตภัณฑ์ชุมชน , อาหารแสนอร่อยฝีมือชาวบ้าน เช่น มะพร้าวน้ำหอม, ผัดไทย, ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ, บะจ่าง, น้ำมะขามแดง (ซึ่งมีเฉพาะชุมชนศรีษะทอง), ขนมจากโรงเส้นหมี่ชอเฮง (ตรา ช้างสามเศียร) ซึ่งตั้งอยู่ใน ต.ยายชา เป็นเวลายาวนานกว่า 80 ปี ...ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...