" ช.ส.ท. " จัดประชุม ' คกก.บริหาร ' ครั้งที่ 4/2564 หารือทิศทางช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในภาวะวิกฤตโควิด-19 ...


' วรางคณา สุเมธวัน '
ประธานชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว ... (ช.ส.ท.) 

ที่ บ้านคลองสวนโฮมสเตย์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม / เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มกราคม​ 2565 ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว (ช.ส.ท.) ได้จัดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการบริหาร ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว ครั้งที่ 4/2564 นำโดย นางวรางคณา สุเมธวัน ประธานชมรมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และ ตัวแทนสื่อมวลชนที่เป็นสมาชิก อย่างพร้อมเพียง ภายใต้มาตราการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเข้มงวด


โดยได้แบ่งระเบียบการประชุมทั้งหมด 7 วาระ อันได้แก่ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ, การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 3/2564 วันที่ 9 ธันวาคม 2564, การสำรวจเส้นทางเลียบแม่น้ำโขง จ.หนองคาย - เชียงคาน จ.เลย, ประมาณการค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2565, การจัดกิจกรรมช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2565 ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) สายพันธุ์ใหม่ โอมิครอน, รายงานสถานะทางการเงินการรับรองสมาชิกใหม่ และ เรื่องอื่น ๆ 


ในโอกาสนี้ คณะกรรมการการบริหารชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว (ช.ส.ท.) และคณะสื่อมวลชน ร่วมทดสอบเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชมเพื่อการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว ภูมิภาคภาคกลาง ในพื้นที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม  ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2565 เส้นทาง ... " เที่ยวใกล้ เที่ยวง่าย สไตล์ภาคกลาง กับ ตามรอย .. มนต์เสน่ห์ลุ่มแม่น้ำท่าจีน เที่ยวชุมชน .. ตลาดน้ำวัดสรรเพชญ .. สักการะ หลวงพ่อวัดไร่ขิง 1 ใน  5'เบญจภาคีวารีปาฏิหาริย์ " ...

' พี่จิ๋ม - วรินทร ทองพูน ' เจ้าของและผู้บริหาร
" บ้านคลองสวนโฮมสเตย์ " และ ประธานฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน สธธท.


เคียงข่าว : ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว (ช.ส.ท.) เป็นองค์กรที่ก่อตั้งมาเป็นเวลามากกว่า 36 ปี ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย สมาชิกของชมรมฯ ใช้สื่อที่รับผิดชอบดำเนินการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในโอกาสต่าง ๆ ...ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...