“ รมว.เอนก ” เปิดตัว 4 เสือ อว. “ สำนักปลัด - วช. - วศ. - ปส. ” รวมพลังสร้างโมเดลใหม่ในการปฏิรูปหน่วยงานราชการ นำร่อง “ สตูล ” ร่วมพัฒนา “ สตูลจีโอพาร์ค ” อุทยานธรณีโลกแห่งแรกแห่งเดียวของประเทศไทยให้เป็นแหล่งรายได้สำคัญของจังหวัด ...

ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล / เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 65 : ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว., ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผอ.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ลงพื้นที่ “ เปิดตัวสี่เสือกับเครือข่าย ณ สตูล ” โดยเป็นครั้งแรกในการรวมพลังของ 4 หน่วยงานราชการของ อว. มาร่วมพัฒนา จ.สตูล

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เปิดเผยว่า.. การเปิดตัว 4 เสือที่ จ.สตูล ถือเป็นครั้งแรกในการนำ 4 หน่วยงานราชการของ อว. ได้แก่ สำนักงานปลัด อว. - วช. - วศ. - ปส. มาร่วมกันพัฒนาพื้นที่ จ.สตูล ซึ่งถือเป็นจังหวัดนำร่องในการนำ 4 เสือมาสร้างโมเดลใหม่ในการปฏิรูปหน่วยงานราชการให้คิดใหม่ ทำใหม่ ก้าวสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อพาชาวสตูลทะยานสู่การเป็นอีกจังหวัดเศรษฐกิจสำคัญของพื้นที่ภาคใต้ โดยหลังจากนี้ ตนได้มอบหมายให้ปลัด อว. หารือในรายละเอียดกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และให้ดำเนินการทันที พร้อมกับบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยเฉพาะการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา “ สตูลจีโอพาร์ค ” อุทยานธรณีโลกแห่งแรกแห่งเดียวของประเทศไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ อว. เพื่อให้เป็นความภาคภูมิใจของประเทศ และเป็นแหล่งรายได้สำคัญของจังหวัดและชุมชน

ด้าน ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า.. อว. มี 3 ภารกิจหลัก คือ การสร้างคน สร้างองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรม ล่าสุดที่เพิ่มเติมเข้ามา คือ มิติของการพัฒนา เช่น โครงการ “ อว.ส่วนหน้า ” ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของ อว. ประจำแต่ละจังหวัด ซึ่งจะต้องทำงานร่วมกับทางจังหวัด โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนา เป็นหน่วยงานที่รับประเด็นปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัด เพื่อประสานงานกับ อว. และนำศักยภาพและสิ่งที่ อว. มีมาช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ โดยยึดนโยบายของท่านรัฐมนตรีที่ให้เอาผลสำเร็จเป็นตัวตั้งและกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น โจทย์ในวันนี้ คือ สตูลจีโอพาร์ค ที่อว.จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากับทางจังหวัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายคือการสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทำให้เป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศ และเป็นแหล่งรายได้ของคนในพื้นที่ ...


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

" ดร.โฆสิต " นำทีม ' กรุงเทพ 24 ชั่วโมง ' ตั้งสัตยาธิฐาน ทำงานเพื่อ กทม. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...