“ มรภ. ยะลา ” คว้ารางวัล Gold Award พิธีปิดงาน “ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค และวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 ส่วนภูมิภาค ”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีมอบรางวัล Regional Research Expo and Inventors’ Day 2021 Award และมอบโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในพิธีปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค และวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 ส่วนภูมิภาค” (Regional Research Expo and Inventor’ s Day 2021) โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิดฯ พร้อมมอบรางวัล Regional Research Expo and Inventors’ Day 2021 Award และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า.. มหกรรมงานวิจัยและวันนักประดิษฐ์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้เข้าร่วมงานได้รับประโยชน์ทางวิชาการจากงานแสดงนิทรรศการ จากการประชุมเสวนา โดยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาวิชา อีกทั้งยังเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ทางด้านการวิจัย นำเสนอผลงานในหลากหลายรูปแบบ ตลอดจนได้เห็นความก้าวหน้าของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยที่เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม เชื่อว่าทุกท่านจะได้นำความรู้ และประโยชน์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานวิจัย และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาชุมชน สังคมในพื้นที่ภูมิภาคภาคใต้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศไทยโดยรวม ให้พร้อมในสังคมชีวิตวิถีใหม่ได้อย่างยั่งยืน


ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล Regional Research Expo and Inventors’ Day 2021 Award ได้แก่ รางวัล Gold Award เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผลงานวิจัยเรื่อง “ การพัฒนาและยกระดับตำรับอาหารเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ ” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ และนางมีนา ระเด่นอาหมัด รางวัล Silver Award เป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย ผลงานวิจัยเรื่อง “ นวัตกรรมตู้ฟักไข่ไอโอทีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตไก่ดำเขาหลัก จังหวัดตรัง ” ของ ดร.ณปภัช  ช่วยชูหนู และคณะ และรางวัล BRONZE AWRD เป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย ผลงานวิจัยเรื่อง “ นวัตกรรมการเลี้ยงหอยนางรมแบบความหนาแน่นสูง ” ของ ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล ...
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

" ดร.โฆสิต " นำทีม ' กรุงเทพ 24 ชั่วโมง ' ตั้งสัตยาธิฐาน ทำงานเพื่อ กทม. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...