“ สิระ ” รับหนังสือ ส.ชาวอีสาน กรณี กลุ่ม Clubhouse " Toxic " สนทนาดูหมิ่นและเหยียดหยาม พี่น้องชาวอีสาน ...

ที่อาคารรัฐสภา (สภาผู้แทนราษฎร ชั้นล่าง) / เมื่อเวลา 10.00 น. วันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564  พลเอกเสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี นายกสมาคมชาวอีสาน มอบหมายให้ พลอากาศตรี ณัฏฐอรรจน์ ถวิลหวัง เลขาธิการสมาคมชาวอีสาน นำคณะกรรมการ และสมาชิก สมาคมฯ ประกอบด้วย นาย ธนาดิษฐ์ บุญรักษา, นาย ณัทฐเชษฐ์  ไชยเสนา, นาย นครินทร์ ผินกลับ, นาย กรพงษ์ แจ้งยุบล, น.ส. วริศรา ยางม่วง และ นาย สุทิพย์ เกษแก้ว รวมพลังยื่นหนังสือร้องทุกข์ ต่อ นายสิระ เจนจาคะ ประธานคณะกรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร กรณี กลุ่ม Clubhouse " Toxic " สนทนาดูหมิ่นและเหยียดหยาม พี่น้องชาวอีสาน

โดย พลอากาศตรี ณัฏฐอรรจน์ ถวิลหวัง เลขาธิการสมาคมชาวอีสาน ได้อ่านแถลงการณ์ต่อ สส.สิระ เจนจาคะ ประธานคณะกรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร และผู้สื่อข่าวว่า อ้างถึง คำแปล จากการสนทนาผู้ใช้บัญชีคลับเฮ้าส์ “ TOXIC ” เชิงเหยียดหยาม ดูหมิ่น ดูแคลนชาวอีสาน  สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมชาวอีสาน


ตามที่ สมาคมชาวอีสาน มีวัตถุประสงค์สำคัญได้แก่ 1) อนุรักษ์ ส่งเสริมฟื้นฟู และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอีสาน 2) ส่งเสริมอาชีพ สนับสนุนการศึกษา ศาสนา พัฒนาคุณภาพชีวิต และ เผยแพร่เกียรติคุณอันดีงามของชาวอีสาน ทั้งโดยตรง และผ่านสื่อต่างๆ 3) ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ระหว่างชาวอีสาน ช่วยเหลือทางราชการและผู้ประสบภัยต่างๆ ช่วยเหลือสาธารณกุศล ตามสมควรแก่ฐานะ ของสมาคม และไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง นั้น (ตามอ้างถึง)

เนื่องด้วยเมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน 2564 ได้ปรากฏผู้ใช้บัญชี คลับเฮ้าส์“TOXIC” ตั้งกระทู้สนทนากัน เกี่ยวกับพฤติกรรมคนอีสาน โดยก่อให้เกิดความตระหนก ตกใจ แก่ประชาชนชาวอีสาน และประชาชนชาว ไทยทั่วไป ด้วยถ้อยคำดูถูก เหยียดหยาม ทำให้อับอายขายหน้า และเป็นที่จงเกลียดจงชัง จากบุคคลอื่น รวมทั้ง อาจนำไปสู่การสร้างความแตกแยก และแบ่งชนชั้นในสังคมไทย  (ตามที่สิ่งที่ส่งมาด้วย)

ในการนี้ สมาคมชาวอีสาน พิจารณาแล้ว เห็นว่า การกระทำของ ผู้ใช้บัญชีคลับเฮ้าส์“TOXIC” สนทนากันนั้น น่าจะเป็นการกระทำความผิด เกี่ยวกับ การนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ สร้างความเสียหาย และตื่นตระหนก ต่อประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะชาวภาคอีสาน รวมทั้ง เป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 4 เรื่อง “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง” ดังนั้น สมาคมชาวอีสาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถจะทนอยู่นิ่งเฉย ต่อการกระทำ ของบุคคลในกลุ่มผู้ใช้บัญชีคลับเฮ้าส์“TOXIC” ดังกล่าว จึงได้มายื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อประธานคณะกรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้พิจารณาตรวจสอบ และดำเนินการ ให้หน่วยเกี่ยวข้อง ดำเนินคดีกับ บุคคลในกลุ่มผู้ใช้บัญชีคลับเฮ้าส์“TOXIC” ให้ถึงที่สุดต่อไป

ด้าน นาย สิระ เจนจาคะ ประธานคณะกรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร กล่าวหลังจากรับหนังสือจากพลอากาศตรี ณัฏฐอรรจน์ ถวิลหวัง เลขาธิการสมาคมชาวอีสาน และคณะ ว่า เรื่องนี้ตนได้ติดตาม ว่ามีการดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนอีสานด้วยถ้อยคำที่ปรากฏหลายหลายถ้อยคำ ซึ่งเรื่องนี้ทางเราก็ไม่สบายใจที่ คนไทยด้วยกันมาดูหมิ่นดูแคลนและทำให้คนอีสานด้อยค่าความเป็นมนุษย์ ก็จะขอเข้า กรรมาธิการบรรจุเข้ากรรมาธิการการกฎหมายและการยุติธรรม เท่าที่คุยเบื้องต้นมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ ยังไม่ดำเนินการและไม่ดำเนินคดีกับผู้ละเมิดกับคนอีสาน ก็จะเชิญตำรวจไซเบอร์ที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย แล้วก็กระทรวงดีอี และกระทรวงวัฒนธรรมมาด้วย และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่องที่เกิดขึ้นนี้ละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดูมินเหยียดหยามทำผิดกฎหมายอะไรบ้าง ก็ขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก่อนที่เราจะบรรจุเข้าในที่ประชุม ให้รีบดำเนินการตามกฏหมายและบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลที่ไป ก็ขอให้พิจารณาให้รอบคอบนะครับเราคนไทยด้วยกัน ไม่ควรจะด้อยค่าใครหรือดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คนใดคนหนึ่ง คนทำผิดต้องออกมารับผิดชอบครับ ...

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.56ปี) 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...