" แขวนคอประท้วง " หน้ากรมส่งเสริมสหกรณ์ ร้องอธิบดีฯ ช่วยแก้ปัญหาที่ดินทำกินที่เรื้อรังกว่า 30 ปี ...

ที่หน้ากรมส่งเสริมสหกรณ์ (เทเวศร์ เขตพระนคร กทม.) / เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 21ธันวาคม 2564  กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบกรณีอุทยานแห่งชาติเขาแหลมประกาศทับพื้นที่ทำกิน ในเขต นิคมสหกรณ์สังขละบุรีและทองผาภูมิ กว่า 20 คน เดินทางมาจากจังหวัดกาญจนบุรี มาที่บริเวณหน้ากรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อเรียกร้องให้อธิบดีของกรมส่งเสริมมาทำหน้าที่ของตนเองและรักษาอาณาเขตของตนที่ถูกอุทยานแห่งชาติเขาแหลมประกาศแนวเขตทับ ซึ่งการเดินทางมาเรียกร้องกับอธิบดีกรมส่งเสริมในครั้งนี้ นำโดยนายสุรินทร์ สุรินทร์ก้อน แกนนำผู้ที่ได้รับผลกระทบในกรณีอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ประกาศแนวเขตทับกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์สังขละบุรีและทองผาภูมิ พ.ศ.2518 ที่มีปัญหายาวนานกว่า 30 ปี 

วันนี้ " ลุงสุรินทร์ สุรินทร์ก้อน " ใช้ผ้าขาวม้าที่พกติดตัวมาผูกกับเสาไฟฟ้าบริเวณหน้ากรมส่งเสริมสหกรณ์และแขวนคอตนเองเพื่อเป็นการประท้วงและเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 2 หน่วยงานมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั้ง 2 อำเภอที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม หลังที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมประกาศแนวเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์สังขละบุรีทองผาภูมิกว่า 2แสนไร่ มีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 4,700 ราย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหายาวนานมากกว่า 30 ปีหลังจากที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมประกาศแนวเขตทับกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์เจ้าที่นิคมสหกรณ์ก็มีได้ทำการรางวัดและออกวัดรายแปลงร่วมไปถึงออก กศน 3, กศน 5 และ โฉนด ให้กับชาวบ้านเลย โดยอ้างว่าเป็นพื้นที่ข้อพิพาทระหว่าง 2 หน่วยงาน ทั้ง 2 หน่วยงานตกลงว่าต้องรอการบูรณาการแนวเขตที่ดินหนึ่งส่วนสี่พันหรือ onemap ประกาศใช้จึงได้ข้อยุติว่าที่ดินจะเป็นของใครแต่ระหว่างนั้นเองเจ้าหน้าที่อุทยานก็บังคับใช้กฎหมายจับกุมชาวบ้านในข้อหาบุกรุกพื้นที่อุทยานทั้งที่พื้นที่ดังกล่าวอยู่ภายใต้อาณาเขตของนิคมสหกรณ์สังขละบุรีทองผาภูมิตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์สังขละบุรีและทองผาภูมิ พ.ศ. 2518 ซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมก็เคยยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าพื้นที่ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์สังขละบุรีและทองผาภูมินั้นยังไม่มีการยกเลิกเพิกถอนหรือแก้ไขแนวเขตกฤษฎีกา แต่เจ้าหน้าที่นิคมสหกรณ์กับไม่มาปฏิบัติหน้าที่ของตนทำการออกรางวัดและปกป้องประชาชนที่อยู่ภายใต้นิคมสหกรณ์กับปล่อยให้เจ้าหน้าที่อุทยานมาบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ภายใต้กฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสังขละบุรีทองผาภูมิ 18 ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและได้ผลกระทบเรื่อยมาจนกระทั่งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ 2562 เป็นต้นมามี มาตรา 64 ของกฎหมายอุทยานออกมาบังคับใช้เจ้าหน้าที่อุทยานได้นำหลักแนวเขตป่าอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์ปักบริเวณพื้นที่ของประชาชนและให้ประชาชนเซ็นเข้าร่วมโครงการป่าอนุรักษ์ซึ่งหากเข้าร่วมแล้วประชาชนอาจจะเสียสิทธิ์การได้ถือครองที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์สังขละบุรีและทองผาภูมิ ที่จะมีการออกวัดรายแปลงออก กศน 3 รวมไปถึงโฉนดในอนาคตอันส่งผลให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลเป็นอย่างมากการมาปักหลักแนวเขตของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมวันนี้ประชาชนจึงได้รวมตัวกันมายื่นหนังสือร้องเรียนที่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อให้สั่งการเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อความชัดเจนของพี่น้องประชาชน การยื่นหนังสือลุงสุรินทร์ สุรินทร์ก้อนได้ทำการประท้วงโดยการผูกแขวนคอตนเองบริเวณหน้ากรมส่งเสริมเพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาแก้ไขและเข้ามาพูดคุยเจรจาจนกระทั่ง ' นายประกอบ เผ่าพงศ์ ' รองอธิบดีกรมส่งเสริม ได้มาพูดคุยเจรจาเกลี้ยกล่อม " ลุงสุรินทร์ " และรับปากว่าจะรับเรื่องของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบและจะลงพื้นที่ไปแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดและทราบปัญหาพี่น้องประชาชนดี ทำให้ลุงสุรินทร์ยอมที่จะมาเจรจา โดยรองอธิบดีกรมส่งเสริม ได้แก้มัดผ้าขาวม้าที่ผูกคอลุงสุรินทร์ออก ก่อนจะพาไปไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือและสาบานว่าจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน 

ทั้งนี้ รองอธิบดีส่งเสริมสหกรณ์ได้เปิดห้องประชุมรับฟังคำชี้แจงปัญหากับชาวบ้านความเดือดร้อนของชาวบ้านและได้ประสานงานไปยังกรมอุทยานให้มาพูดคุยและมารับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนแต่ก็ไร้วี่แววของเจ้าหน้าที่อุทยานที่จะมาให้ข้อมูลต่อประชาชน รองอธิบดีกรมส่งเสริม จึงสรุปว่าวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 จะลงพื้นที่ไปยังบริเวณข้อพิพาทดังกล่าวในเขตพื้นที่จัดตั้งนิคมสหกรณ์สังขละบุรีทองผาภูมิที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่ง " ลุงสุรินทร์ สุรินทร์ก้อน " ได้ยื่นข้อเสนอว่าหากลงพื้นที่ไปแล้วจะให้รองอธิบดีได้รับปากว่าจะอนุญาตให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์ได้ทำอยู่ทำกินได้และรับรองให้ทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว โดยรองอธิบดีก็รับปากกับลุงสุรินทร์และพี่น้องประชาชนที่มาเรียกร้องในวันนี้ พร้อมแจ้งกับพี่น้องประชาชนว่าจะสั่งการให้หน่วยงานที่อยู่ภายใต้นิคมสหกรณ์ออกไปทำงานทำตามหน้าที่และปักหลักแนวเขตของนิคมสหกรณ์ให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์ของนิคมสหกรณ์เพื่อความสบายใจของพี่น้องประชาชนและจะทำหนังสือแจ้งไปยัง อุทยานแห่งชาติเขาแหลมให้ถอนแนวหลักที่เป็นปัญหาที่ประชาชนเกิดความกังวลใจออกจากนอกพื้นที่ของนิคมสหกรณ์เพื่อความสบายใจของพี่น้องประชาชนจนกว่าจะมีความชัดเจนในเรื่องแนวเขต ...

สุวรรณ บัวโรย / ข่าวชัดประเด็นจริง ช่อง13สยามไทย - รายงาน ...ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...