วช. นำคณะนักประดิษฐ์/นักวิจัยไทยคว้ารางวัลจาก 3 เวที การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติในรูปแบบออนไลน์ ...


เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำนักวิจัยและนักประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในเวทีนานาชาติ 3 ประเทศแบบออนไลน์ โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยแห่งชาติ  กล่าวว่า ทาง วช. ได้ร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรทั้งในและต่างประเทศสนับสนุนนักประดิษฐ์/นักวิจัยไทยที่มีศักยภาพในด้านต่างๆส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมแบบออนไลน์ จาก 3 เวที ได้แก่ เวที SIIF 2021 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี , เวที KIDE 2021 ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน และเวที ITEX 2021 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย เพื่อสนับสนุนให้นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยเข้าสู่เวทีนานาชาติในระดับโลกและได้รับการยอมรับในระดับสากล


เวที “ Seoul International Invention Fair 2021 ” (SIIF 2021) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2564 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ทาง วช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โดย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ชาญณรงค์ รอดคำ และคณะ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นนักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทยที่คว้ารางวัล Grand Prize จากผลงาน “ การทำวัคซีนปลาด้วยนวัตกรรมแบบไร้เข็ม ” ทางนักวิจัยเล็งเห็นปัญหาจากการฉีดวัคซีนแบบรายตัว ที่ทำให้เกิดการเสียหายและส่งผลเสียต่อปลา จึงได้คิดค้นนวัตกรรมจากองค์ความรู้ทางนาโนเทคโนโลยีประยุกต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการห่อหุ้มและนำส่งแอนติเจนของเชื้อก่อโรคในปลา และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมและการเกาะติดเยื่อเมือก ทำให้สามารถใช้วัคซีนในรูปแบบแช่หรือกิน ทั้งยังถูกหลักสวัสดิภาพของสัตว์
เวที “ 2021 Kaohsiung International Invention & Design Expo ” (KIDE 2021) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2564 ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน ซึ่งนักประดิษฐ์ไทยสามารถคว้ารางวัล WIIPA Special Award จากผู้จัดการ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ นายพิรัชย์ อัศวกาญจน์ และคณะ จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย ฝ่ายมัธยม ในผลงานเรื่อง “ชุดทดสอบบอแรกซ์และกรดบอริกชนิดเจล” และเภสัชกรหญิง ดร.พรวนิช เจริญพุทธคุณ และคณะ จากบริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด ในผลงานเรื่อง “ อิมัลชันเจลฟาร์อินฟราเรดกระท่อมเพื่อบรรเทาปวด ”

เวที “ The 32nd International Invention , Innovation & Technology Exhibition ” (ITEX 2021) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2564 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย โดยทาง วช. ได้ส่งนักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทย เข้าร่วมการประกวด จำนวน 27 ผลงาน จาก 13 หน่วยงาน ทั้งในระดับนักวิจัยและระดับเยาวชนสามารถคว้ารางวัลต่างๆได้มากมาย ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...