รับสมัคร น.ศ. ใหม่ ที่สนใจเรียนท่องเที่ยวและโรงแรม-อุตสาหกรรมและการค้า กำลังรับสมัคร TCAS1 ปี’65 มจพ. วิทยาเขตปราจีน ...

 

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี   รับสมัครนักศึกษา TCAS1 ประจำปีการศึกษา 2565  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาตรีเทียบโอน 2-3 ปี   โครงการที่รับสมัคร ดังนี้คือ   (1) โครงการโควตาเรียนดี มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 (2) โครงการ Portfolio ไม่จำกัดเกรดขั้นต่ำ (3) โควตาพื้นที่ ไม่จำกัดเกรดขั้นต่ำ ภูมิลำเนาตามประกาศ และ (4) โควตาโรงเรียนเครือข่าย ไม่จำกัดเกรดขั้นต่ำ ศึกษาในโรงเรียนตามประกาศ  เปิดรับสมัครจำนวน 2 สาขา ดังนี้  สาขาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม และสาขาบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมและการค้า  

คุณสมบัติผู้สมัคร กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และกำลังศึกษาชั้น  ปวส. 3  กลุ่มประเภทวิชาบริหารุรกิจ / การท่องเที่ยวและการโรงแรม / อุตสาหกรรมท่องเที่ยว หรือเทียบเท่า 


รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564   สมัครออนไลน์ที่ : www.admission.kmutnb.ac.th   

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th  เว็บไซต์ www.bas.kmutnb.ac.th หรือ Facebook คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  โทรศัพท์ 092-041-5234, 037-217-300 ต่อ 7518, 7519 ...


ขวัญฤทัย - ข่าว ...ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

CP LAND X บอย โกสิยพงษ์ ต่อยอดแบรนด์เลิฟ ปล่อยมิวสิควิดีโอ หัวใจผูกกัน เวอร์ชั่นใหม่ Happiness is All Around ส่งมอบความสุขเดือนแห่งความรัก เอาใจวัยรุ่นยุค Y2K และนิวเจน พร้อมของขวัญสุดเอ็กคลูซีฟ ...