IAESTE Thailand รับสมัครนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ ประจำปี 2565 ...

IAESTE Thailand (ไอเอสเต้) รับสมัครนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติไปฝึกงาน ณ ต่างประเทศ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience A.s.b.l. : IAESTE Thailand) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 3 - 4 และปริญญาโท-เอก จากประเทศสมาชิก IAESTE 90 ประเทศเข้าฝึกงานด้านเทคนิคในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและสาขาวิชาอื่นๆ ตามความต้องการของหน่วยงาน เพื่อเป็นทุนฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ให้กับนักศึกษาไทยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสามารถสอบผ่านการคัดเลือก ของโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2565 ดังนี้  

1) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/PhxvqfZLmgz3a2wa7  

2) ผู้สมัครโอนเงินค่าสมัครสอบจำนวนเงิน 600 บาท เข้าบัญชีกองทุนสนับสนุนโครงการ IAESTE ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 109-1-62210-8 และนักศึกษาต้องส่งหลักฐานการโอนเงินของธนาคารไปที่ https://forms.gle/woUDxsY7wbujBvU4A ภายในวันที่สมัครเพื่อดำเนินการต่อไป 


ทั้งนี้ จำนวนทุนฝึกงานในสาขาวิชาต่างๆ จะขึ้นอยู่กับการแลกเปลี่ยนระหว่าง IAESTE Thailand กับประเทศสมาชิก IAESTE ณ การประชุมสามัญประจำปี IAESTE ครั้งที่ 75 ระหว่างวันที่ 21 – 27 มกราคม 2565 ณ ประเทศ Austria              

นักศึกษาที่สนใจสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุน และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://iaeste.kmutnb.ac.th/2020/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โทรศัพท์ 02-555-2177, 02-555-2000 ต่อ 1025, 1193, 1194 โทรสาร 02-555-2177   

ขวัญฤทัย / ข่าว –ภาพ ...ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อพท. ปลื้ม “ บ่อสวก ” ชุมชนต้นแบบ ขึ้นแท่นเครือข่ายหมู่บ้านท่องเที่ยวยอดเยี่ยมโลก ...

" ดร.โฆสิต " นำทีม ' กรุงเทพ 24 ชั่วโมง ' ตั้งสัตยาธิฐาน ทำงานเพื่อ กทม. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ...

สุดยอดนวัตกรรม ! เครื่องวัดระดับน้ำตาล ชนิดพกพาแบบไม่ต้องเจาะเลือด จาก ม.รังสิต คว้ารางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับดีมาก ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 65 ...