นายก ส.ชาวอีสาน ชักธงรบ มอบหมาย เลขาฯสมาคม แจ้งความ กลุ่มแอปพลิเคชัน CLUB HOUSE “ TOXIC ” ตั้งกระทู้ดูถูกเหยียดหยามและเป็นที่จงเกลียดจงชังจากบุคคลอื่น เป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 4 เรื่อง “ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ”

 

ที่ ปปท. ศูนย์ราชการ อาคารบี ชั้น 4 ถ.แจ้งวัฒนะ กทม. / เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 พลเอกเสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี นายกสมาคมชาวอีสาน มอบหมายให้ พลอากาศตรีณัฏฐอรรจน์ ถวิลหวัง เลขาธิการสมาคมชาวอีสาน เป็นตัวแทนเดินทางมาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ กลุ่มแอปพลิเคชัน CLUB HOUSE “ TOXIC ” ตั้งกระทู้การสนทนากันเกี่ยวกับพฤติกรรมคนอีสาน โดยก่อให้เกิดความตระหนกตกใจแก่ประชาชนชาวอีสานและประชาชนชาวไทยทั่วไป ด้วยถ้อยคำดูถูกเหยียดหยาม ทำให้อับอายขายหน้า และเป็นที่จงเกลียดจงชังจากบุคคลอื่น รวมทั้ง อาจนำไปสู่การสร้างความแตกแยกและแบ่งชนชั้นในสังคมไทย
 
ในการนี้ สมาคมชาวอีสาน พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของผู้ใช้บัญชีครับเฮ้าส์ “ TOXIC ” ที่สนทนากันนั้น เป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 4 เรื่อง “ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง ”
   
สมาคมชาวอีสานซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญได้แก่
1. อนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอีสาน
2. ส่งเสริมอาชีพ สนับสนุนการศึกษา ศาสนา พัฒนาคุณภาพชีวิต และเผยแพร่กิตติคุณอันดีงามของชาวอีสาน ทั้งโดยตรง และผ่านสื่อต่างๆ 3. ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างชาวอีสาน ช่วยเหลือทางราชการและผู้ประสบภัยต่างๆ ช่วยเหลือสาธารณะกุศล ตามสมควรแก่ฐานะของสมาคม และไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองนั้น

ดังนั้น สมาคมชาวอีสาน ไม่สามารถจะอยู่นิ่งเฉยต่อการกระทำของบุคคลในกลุ่มคลับเฮ้าส์ “TOXIC” จึงได้เดินทางมาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับกลุ่มดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ศูนย์ราชการ อาคารบี ชั้น 4 ...

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.56ปี) ...
#หนังสือพิมพ์ประชาไทออนไลน์ ...
#ธวัชชัยเฟื่องอนันต์รายงาน ...
#T.Newsman007Online ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

CP LAND X บอย โกสิยพงษ์ ต่อยอดแบรนด์เลิฟ ปล่อยมิวสิควิดีโอ หัวใจผูกกัน เวอร์ชั่นใหม่ Happiness is All Around ส่งมอบความสุขเดือนแห่งความรัก เอาใจวัยรุ่นยุค Y2K และนิวเจน พร้อมของขวัญสุดเอ็กคลูซีฟ ...