วช. จัดกิจกรรม “ จิตอาสาพัฒนาองค์กร ” มอบบาล์มตะไคร้ อว. และ ฟ้าทะลายโจร แก่ชุมชน จ.สุพรรณบุรี ...

 

ที่ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี / เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสากับการพัฒนาองค์กร เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะให้บุคลากร ดำเนินรอยตามตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน โดยร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่สาธารณประโยชน์ ณ วัดสองพี่น้อง พร้อมมอบผลิตภัณฑ์บาล์มตะไคร้ อว. ซึ่งเป็นผลงานของนักวิจัยจาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วว.) โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. จำนวน 600 ขวด แก่ชุมชนต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนำไปใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้า และโรคผิวหนังในช่วงประสบอุทกภัย นอกจากนี้ ยังมอบต้นฟ้าทะลายโจร จากโครงการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรคืนถิ่นจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ วช. ให้การสนับสนุนทุนวิจัย จำนวน 4,000 ต้น เพื่อนำไปใช้ป้องกันโรคโควิด-19 และส่งเสริมการปลูกสมุนไพรไทยอย่างแพร่หลาย นับเป็นการสร้างสังคมให้เข้มแข็ง ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน รวมถึงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป ...ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...