“ เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯ ” พร้อม “ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคลองหลวง ” เปิดโรงพยาบาลสนามระดับสีเหลือง รับผู้ป่วยโควิด 15 กันยายนนี้ ...

ที่สถานปฏิบัติธรรมเบญจมบพิตรธรรมสถาน ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี / เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ 13 กันยายน 2564  ท่านเจ้าคุณพระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร เจ้าคณะภาค 17 ประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระครูปลัดอุดมวัฒน์ ผู้อำนวยการเบญจมบพิตรธรรมสถาน และนายเอกพจน์ ปานแย้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคลองหลวง ร่วมเปิดโรงพยาบาลสนามเทศบาลเมืองคลองหลวง ระดับสีเหลือง โดยมีเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วน ทั้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเทศบาลเมืองคลองหลวง กระทรวงสาธารณสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายรักษาความปลอดภัยเข้าร่วม ระบุ ผวจ. ตั้งเป้าให้เป็นศูนย์กลางโรงพยาบาลสนามระดับสีเหลืองภาครัฐของ จ.ปทุมธานี 

พระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กล่าวว่า.. โรงพยาบาลสนามเทศบาลเมืองคลองหลวง ระดับสีเหลือง จัดตั้งในพื้นที่ธรณีสงฆ์ ซึ่งเป็นของบรรพบุรุษผู้ใจบุญบริจาคให้กับทางวัดเบญจมบพิตร มีพื้นที่ 100 ไร่ ปัจจุบันบริหารดูแลโดยคณะผู้บริหารของวัด ซึ่งพระมหาเถระในวัดมองว่า พื้นที่ตรงนี้เป็นที่ธรณีสงฆ์จะทำประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างไรบ้าง  ทางเจ้าอาวาสพิจารณาแล้วเห็นว่า น่าจะมีการทำประโยชน์เพื่อคนส่วนมาก ประจวบกับเหตุการณ์ปัจจุบันมีความต้องการจากทางเทศบาลเมืองคลองหลวง อ.คลองสอง  โดยนายกเทศมนตรีได้ติดต่อขออนุญาตไปทางวัดเบญจมพิตร  คณะผู้บริหารของวัดเห็นชอบด้วยอนุญาตให้ทำเป็นโรงพยาบาล อาตมาอนุเคราะห์อนุญาตให้ทำประโยชน์เป็นโรงพยาบาลได้ ซึ่งมาเห็นวันนี้พบว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยเฉพาะในช่วงภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิดในพื้นที่ และมีหลายภาคส่วนร่วมมือกันทั้ง ฝ่ายรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายรักษาความปลอดภัย 

นายเอกพจน์  ปานแย้ม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองคลองหลวง จ.ปทุมธานีกล่าวว่า การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเทศบาลเมืองคลองหลวง ระดับสีเหลือง มีเป้าหมายเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด19 ระดับสีเหลืองถึงเหลืองส้ม สำหรับผู้ป่วยระดับสีเขียว ในอ.คลองหลวงมีโรงพยาบาลสนามรองรับอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์ โดม ส.สโมสรเอนกประสงค์ อนุกูลธัญกิจ ของวัดแสงสรรค์ ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เปิดมาตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 มี 208 เตียง โดยการบูรณาการร่วมกันตามมติคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้เทศบาลเมืองคลองหลวงมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในระดับพื้นที่และได้ร่วมกับ โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานีและอีกหลายส่วน โดยเจ้าอาวาสวัดแสงสรรค์ อนุเคราะห์ให้ใช้พื้นที่ ที่ผ่านมารักษาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาและหายป่วยกลับบ้านแล้วระหว่าง 500-600 คน 

สำหรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเทศบาลเมืองคลองหลวง ระดับสีเหลือง ขนาด 180 เตียง สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรคโควิด-19 และมีการกลายพันธุ์ของเชื้อ มีการติดเชื้อเร็วมากในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม การดำเนินการรองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนไม่สามารถรองรับได้เพียงพอ อีกทั้งพบผู้ป่วยเกินระดับสีเขียวเพิ่มขึ้นจำนวนมาก จึงอยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยอยากจะทำเรื่องของการป้องกันและดูแลรักษาพี่น้องประชาชนอย่างครบวงจรทั้งระบบ

เริ่มตั้งแต่การคัดกรองเชิงรุกลงไปในพื้นที่ชุมชนและที่โรงสนามแห่งนี้ด้วยชุดตรวจ ATK ถ้าผลเป็น บวก จะทำการตรวจซ้ำและมีโรงพยาบาลรองรับและมีศูนย์พักคอย (Community Isolation) จำนวน 60 เตียงรองรับระหว่างรอผล RT-PCR    ถ้ามีอาการไม่รุนแรง เรามีโรงพยาบาลรองรับระดับสีเขียวอยู่ที่วัดแสงสรรค์ ถ้ามีอาการเริ่มจะรุนแรงแล้วให้อยู่ที่โรงพยาบาลสนามระดับสีเหลืองแห่งนี้ เพื่อแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลต่าง ๆ โดย นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ต้องการให้เป็นศูนย์กลาง โรงพยาบาลสนามระดับสีเหลืองของรัฐ ของจ.ปทุมธานี ทั้งนี้ผู้ป่วยโควิด-19 ระดับสีเหลืองได้แก่  กลุ่มที่มีโรคอ้วน เริ่มมีอาการรุนแรง เชื้อลงปอด มีอาการเหนื่อยหอบหายใจเร็ว มีปัจจัยเสี่ยงอาการรุนแรงหรือมีโรคอื่นร่วมด้วย เช่น โรคปอดเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวานที่คุมไม่ได้ ภาวะอ้วน ตับแข็ง ภูมิคุ้มกันต่ำ เป็นต้น   

“ คาดว่า การระบาดของโควิด-19 เป็นสถานการณ์ที่เราไม่สามารถนิ่งนอนใจได้ แต่เราต้องเตรียมตัวให้พร้อม เราต้องการให้ครบวงจรในการดูแลประชาชนในเขตเทศบาลหรือนอกพื้นที่ก็สามารถที่จะมารักษาได้ จากการบูรณาการร่วมกันจากหลายภาคส่วนตามมติของคณะกรรมการกรมควบคุมโรคจังหวัดเริ่มตั้งแต่ 11 กรกฎาคม 2564 และการมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดและมติเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ที่ให้ทางเทศบาลเมืองคลองหลวงดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ”

ภายในโรงพยาบาลสนามระดับสีเหลืองมีการติดตั้งระบบห้องแรงดันลบที่มีการบำบัดอากาศโดยการฟอกและฆ่าเชื้อในอากาศด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี่ม่านไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์สูงทำให้อากาศปลอดภัย100 เปอร์เซนต์ และห้องของบุคลากรทางการแพทย์ที่ไว้เฝ้าสังเกตการณ์คนไข้ก็เป็นห้องระบบแรงดันบวก พร้อมด้วยห้องเอ็กซเรย์ปอด 2 ห้อง ห้องพักแพทย์และพยาบาล 

นายจิกร อารมณ์ฤทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท KAZEM MACHINERY & TOOLS กล่าวว่า ให้มั่นใจว่า ระบบอากาศภายในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ไม่มีเชื้อโรคหลุดออกไปส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงอย่างแน่นอน  โดยห้องแรงดันลบ โซนที่พักของผู้ป่วยโควิด-19 มีการออกแบบให้มีระบบดูดอากาศและปล่อยอากาศเข้ามา ซึ่งมีความแตกต่างจากบริษัทอื่น ตรงที่เชื้อโรคจะถูกกำจัด 3 ด่าน ด่านแรกต้องผ่านแผ่นกรองเชื้อโรคประสิทธิภาพสูง (HEPA) จากนั้นส่วนที่เล็ดรอดออกไปยังถูกกำจัดอีกชั้นหนึ่งด้วยกรองไฟฟ้า ที่เรียกว่า อิเล็กโตรสแตติก (ESP)ที่เป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าแรงสูงประมาณ 7,000 โวลต์  และด่านสุดท้ายถูกฆ่าด้วยรังสี UV-C  ส่วนห้องแรงดันบวกของเจ้าหน้าที่แพทย์จะแรงดันสูงกว่าข้างนอกทำให้เชื้อโรคและฝุ่นเข้ามาไม่ได้ ทั้งนี้โรงพยาบาลสนามระดับสีเหลืองของ จ.ปทุมธานี แห่งนี้ จะสามารถเปิดให้บริการในวันที่ 15 กันยายน 2564  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน พนักงาน และภาคธุรกิจ ในการมีสถานที่สำหรับรองรับการดูแลผู้ป่วยโควิดในอนาคต ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...