วช. และ หน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย ขอเชิญชวน ผู้มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ” (ลูกไก่) ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2565 ...

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย 15 หน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ขอเชิญชวน ผู้มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ” (ลูกไก่) ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2565 เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ และสามารถนำการวิจัยมาประยุกต์สู่การใช้ประโยชน์ในระดับพื้นที่และประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัครที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 50 ปี (ณ ปีที่สมัคร) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไปหรือเทียบเท่า โดยต้องเป็นผู้ที่..

(1) ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น

(2) ไม่มีประสบการณ์ด้านการวิจัย หรือประสบการณ์ด้านการวิจัยไม่เกิน 2 ปี และไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

(3) กรณีเป็นอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาต้องไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือสูงกว่า

(4) กรณีเป็นบุคลากรภาครัฐ/สถาบันการศึกษา ต้องไม่มีตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า

ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการอบรมต้องได้รับการรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัด 

สามารถสอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม และสมัครได้ที่หน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย รายละเอียดตามภาพประกอบ..

____________________________________

📣📣 สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ” (ลูกไก่) รุ่นที่ 2 🐥🐥🐥

🙋คุณสมบัติผู้สมัคร

      ✅ ปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า

      ✅ อายุไม่เกิน 50 ปี ณ ปีที่สมัคร

      ✅ มีประสบการณ์ด้านการวิจัย (ไม่เกิน 2 ปี)

      ✅ บุคลากรสังกัด ม.นครพนม จำนวน 30 คน 

      ✅ บุคลากรเครือข่าย ม.นครพนม จำนวน 30 คน 

      ✅ ไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

      ✅ ไม่มีตำแหน่ง ผศ. หรือสูงกว่า

      ✅ ไม่มีตำแหน่งชำนาญการพิเศษ หรือสูงกว่า

      ✅ ไม่เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการจัด

      ✅ ต้องมีผลรับรองการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างน้อย 2 เข็ม

      ✅ มีผลตรวจ ATK เป็นลบก่อนเข้าร่วมภายใน 48 ชั่วโมง

🎯ขั้นตอนการพิจารณา

     1. ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สมัครตามขั้นตอนในระยะเวลา

     2. หน่วยงานผู้จัดพิจารณาคัดกรองและสรุปผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ เสนอ วช.

     3. วช. พิจารณาและแจ้งหน่วยงานผู้จัด (วช.ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตาม ที่กำหนดเท่านั้น)

     4. หน่วยงานผู้จัดประกาศรายชื่อและแจ้งผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบ รายชื่อ

     5. หน่วยงานผู้จัดสรุปรายชื่อที่ตรวจแล้ว ส่งให้ วช. เพื่อจัดทำวุฒิบัติ

    🗓️ จัดอบรมวันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม

   ⏳ ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 พฤษภาคม 2565

    🔥🎊 สมัครเข้าร่วมและรายละเอียดเพิ่มเติม..

 https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1CrJwfFAh7amur2FHZsAy1myPfyoAX7Sp?usp=sharing

🤗 สอบถามและติดต่อประสานงาน 🤗

     นางสาวพรพิมล ควรรณสุ โทร 089-7157 632

     นางสาวชนิดา ยุบลไสย์ โทร 095-6625 423

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ...

____________________________________

📢📢📢 วช. ขอเชิญชวน ผู้มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รุ่นที่ 3 ...

ผ่านระบบ ZOOM Meetings ระหว่างวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565 

ขั้นตอนการพิจารณา :

1. ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สมัครตามขั้นตอนภายในวันที่ 7 - 30 เมษายน 2565

2. หน่วยงานผู้จัดพิจารณาคัดกรองและสรุปผลการพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ เสนอ วช.

3.  วช. พิจารณาและแจ้งหน่วยงานผู้จัด (วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามกำหนดเท่านั้น)

ผู้ที่สนใจสามารถ Download ใบสมัครและเอกสารโครงการ และส่งใบสมัคร ผ่านทาง QR Code ที่ปรากฏ..

หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลในใบสมัครด้วยการพิมพ์เท่านั้น

สามารถสอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่  : 

โทร.  044-233000 ต่อ 5101

____________________________________

#NRCT #สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #วช #อว #สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ #ลูกไก่ #ทุนวิจัย #วิจัย #นวัตกรรม ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

" ดร.โฆสิต " นำทีม ' กรุงเทพ 24 ชั่วโมง ' ตั้งสัตยาธิฐาน ทำงานเพื่อ กทม. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...